Home / Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

POLITICA de CONFIDENȚIALITATE

Rolul acestei informări este acela de a explica modul in care Expertarom Food Ingredients colectează și utilizează datele dumneavoastra personale, care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita. Această POLITICĂ se aplică tuturor activitatilor online, in site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.

OPERATORUL DE DATE

Operatorul datelor dumneavoastră personale este S.C. EXPERTAROM FOOD INGREDIENTS S.R.L. cu sediul social în Sibiu, judetul Sibiu, soseaua Alba Iulia nr. 150, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J 32/284/1995, Cod de inregistrare fiscala (C.I.F) RO 7308203, în sensul legislației cu privire la protecția datelor.

Faptul că prelucrăm datele dumneavoastră personale în calitate de operator ne face responsabili pentru protecția acestora.

Protecția datelor dumneavoastră personale este foarte importantă pentru noi, de aceea acționăm  exclusiv în baza prevederilor Regulamentului (UE) privind protectia datelor (2016/679) – GDPR. Ca utilizator al acestui website, vă dați acceptul pentru procesarea datelor, așa cum este aceasta descrisă în cadrul Politicii de Confidențialitate. Versiunea actuală a GDPR poate fi consultată aici:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=RO

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

 

CE FEL DE DATE SUNT COLECTATE ȘI PRELUCRATE?

Datele cu caracter personal se referă la datele dumneavoastră de identificare, și sunt: nume/ prenume; adresa email; nr telefon, CNP, fotografia (dupa caz);

Datele pe care le colectăm sunt:

    1. Informații tehnice despre vizita dvs. pe site-ul nostru, transmise de către sistemele server și browserul dvs., care sunt complet anonime. Acestea includ date tehnice despre browserul dvs., adresa dvs. IP, ora vizitei dvs., precum și informații despre paginile site-ului pe care le-ați vizitat și ați accesat. Aceste date nu pot fi mapate de noi către dvs. și nu sunt combinate cu alte date cu caracter personal. Aceste date tehnice sunt stocate în mod obișnuit și sunt utilizate exclusiv pentru asigurarea și optimizarea funcționării serverului și pentru a genera statistici de acces.
    2. Pentru inițierea sau ca parte a relațiilor de afaceri existente (producția și comercializarea ingredientelor, produselor și echipamentelor pentru industria alimentară) vi se vor solicita date personale care sunt esențiale pentru colaborarea noastră. În funcție de tipul serviciului/prodsului, acestea pot fi numele dvs, CNP, adresa poștală sau informațiile de contact, cum ar fi adresa de e-mail,  număr de telefon,  numele companiei, precum și orice detalii furnizate în mod voluntar.

 

 

CARE ESTE SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE?

Aceste date sunt prelucrate in scopuri determinate de activitatea societatii SC EXPERTAROM FOOD INGREDIENTS SRL (productie si comert cu materii prime/produse finite/ echipamente pentru industria alimentare) și sunt prelucrate în scop Datele sunt necesare in scop:

contractual (in vederea incheierii si executarii contractelor/conventiilor de vanzare-cumparare a produselor sau prestare de servicii de catre societatea noastra)

legal (in vederea indeplinirii unei obligatii legale a subscrisei)

– in scop de marketing (informarea in legatura cu produsele/ serviciile actuale/noi; invitatii la evenimente; interviuri/ articole; acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite).

Scopul

Temeiul legal

Confirmarea identității dumneavoastră și verificarea informațiilor de contact

Contractual

Pentru îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale și pentru furnizarrea produselor și serviciilor solicitate de către dumneavoastră

Contractual

În scopul analizei clienților, administrării serviciilor și proceselor interne, inclusiv analize de date, dezoltare și statistici.

Contractual și în temeiul interesului legitim

Îmbunătățirea serviciilor și dezvoltarea generală a afacerii, inclusiv marketing

Contractual

Evaluarea tipului de produse pe care vi le-am putea oferi, de exemplu prin interviuri, clasamente, chestionare.

În scop de marketing, in temeiul interesului legitim

Pentru a vă informa în privința produselor, lansărilor, evenimentelor, ofertelor, serviciilor noastre.

În scop de marketing, in temeiul interesului legitim

 Pentru îndeplinirea obligațiilor legale

Îndeplinirea obligațiilor legale

 

Detalii despre principiile și temeiurile legale ale prelucrării datelor personale puteți găsi aici: You can find details about the principles and legal basis for processing personal data at :  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=RO, :

          CAPITOLUL II, Articolul 5 – Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

          CAPITOLUL II, Articolul 6 – Legalitatea prelucrării

Declarăm ca nu operăm decat cu acele date ce sunt necesare pentru acest atingerea acestui scop specific al prelucrarii si sunt prelucrate doar pe perioada de derulare a contractelor, respectiv pana la expirarea tuturor obligatiilor contractuale, dupa care se arhiveaza pe durata termenului general de prescriptie.

Datele sunt obtinute in parte, direct de la dumneavostra – partenerii contractuali, in parte din surse publice.

Prelucrarea datelor in alte scopuri decat cele aratate mai sus se va face numai cu consimtamantul dumneavostra.

Conform to art. 28 a Regulamentului  (UE) privind protectia datelor (2016/679), există posibilitatea să comunicam aceste date catre operatori terti sau imputerniciti, alte firme din grup, autoritati publice, în vederea desfasurarii activitatilor in legatura cu contractul, in vederea indeplinirii obligatiilor legale si a obiectivelor de marketing,

Prelucrarea datelor se face cu respectarea cerintelor minime de securitate pentru a preveni utilizarea sau accesul neautorizat la aceste date și vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal (incident de securitate), în conformitate cu legislația aplicabilă.

Persoanele care lucreaza in numele SC EXPERTAROM FOOD INGREDIENTS SRL date cu caracter personal au prevazute in contractul de munca/ fisa postului clauze de confidentialitate si prelucreaza datele in conformitate cu procedurile interne privind prelucrarea datelor.

 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Persoana vizată este: persoană fizică ale cărei date personale aratate mai sus sunt obiect al prelucrării.

Regulamentul confera mai multe drepturi persoanelor carora li se prelucreaza date personale:

·         dreptul de acces la datele personale care va privesc,

·         dreptul de rectificare a datelor cand sunt inexacte sau incomplete;

·         dreptul la stergerea datelor in anumite circumstante de ex cand nu mai sunt necesare in raport cu scopurile mentionate mai sus;

·         dreptul de restrictionare a prelucrarii in anumite circumstante de ex cand contestati exactitatea datelor, pe perioada care ne permite verificarea exactitatii acelor date;

·         dreptul de a va opune prelucrarii in anumite circumstante atunci cand are in vedere un interes public sau un interes legitim al operatorului;

·         dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor la care ati consimtit anterior,

·         dreptul de a fi notificat, in caz de incalcari privind securitatea datelor, de catre operator,

·         dreptul la portabilitatea datelor in sensul transferului datelor dumneavoastra personale catre un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastra.

Expertarom Food Ingredients vă pune la dispoziție posibilitatea de a vă exercita aceste drepturi prin intermediul formularelor de operare a datelor personale și retragere a consințământului

Detalii despre drepturile dumneavoastră puteți găsi în Articolele 13-22 din Regulamentul  (UE) privind protectia datelor (2016/679),  Capitolul III.

Totodata aveti dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii de Supraveghere.

 

Dacă aveți întrebări referitoare la colectarea, procesarea sau utilizrea datelor dumneavoastră personale, sau dacă doriți să vă exercitați oricare din drepturile dumneavoastră contactați-ne pe e-mail: dpo@expertarom.com sau la adresa de mai jos:

Expertarom Food ingredients S.R.L.

Av. Simona Jeflea (Responsabil cu protecția datelor cu character personal)

Sibiu, 550052, Soseaua Alba Iulia, nr. 150.

Romania

Telefon: +4(0) 269 208013

 

eMail: dpo@expertarom.com